ZoneEnergys persondatapolitik

ZoneEnergys Persondatapolitik


Persondatapolitik


1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (persondatapolitik) beskriver, hvorledes ZoneEnergy("vi", "os", "vores", zoneenergy.) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via ZoneEnergys hjemmeside, www.zoneenergy.dk (hjemmesiden)

1.3 Zoneenergy er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Zoneenergy kan ske via kontaktoplysninger anført under pkt 7.

2.HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN.

2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, feks om hvilken type browser du bruger, hvilke søge-termer du bruger på hjemmesiden, din IP adress, herunder din netværkslokation og informationer om din computer.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for , at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden.

2.1.2.Retsgrundlaget for behandlingen er EU persondataforordningens art 6. stk 1. litra f

2.2 Når du booker en behandling eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv afgiver, f.eks navn, adressem e-mailadresse, tlefonnummer, oplysninger om hvilke behandlinger du bestiller.

2.2.1. Formålet er, at vi kan levere den behandling, som du har booket. Dine oplysninger om booking af behandlingen kan vi også opbevare for at overholde lovkrav til bogføring og regnskab.

2.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk 1. litra b, c, og f

3.MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1. Oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, behandling og behandlingsforløb kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandleroplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet booking af tider via www.zoneenergy.dk. Denne eksterne samarbejdspartner er Terapeutbooking.dk.

Vælger du at booke en behandling gennem Terapeutbooking, bliver Terapeutbooking.dk databehandler for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med databehandleren, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Terapeutbooking.dk

Strandlodsvej 44, 3 sal

2300 København S

kontakt@terapeutbooking.dk

3.2 Det er udelukkende ZoneEnergy, der benytter personoplysningerne og bruges udelukkende til behandling af klienter herunder tilrettelæggelse af behandling jævnførreglerne i persondatalovens §§5,6,7 og 8.

4.DINE RETTIGHEDER

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.1. Indsigtsretten samt retten til berigtigelse og sletning

Du kan til hver en tid kræve indsigt i dine informationer. Du kan til hver en tid rette i de opbevarede informationer. Du kan samtidig til hver en tid kræve din informationer slettet. Dette gøres ved at skrive en mail til info@zoneenergy.dk

4.2. Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til hver en tid ret til at tilbagekalde et samtykke du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Dette gøres ved at kontakte ZoneEnergy på mail info@zoneenergy.dk

4.3. Retten til at klage

Hvis du ønsker at klage over indsamling af information, kan dette gøres hos den nationale databeskyttelsesmyndinghed, Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K

email: dt@datatilsynet.dk

5. Sletning af persondata.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med bookinger via Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget din booking. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at op fylde bogføringslovens krav.

6. Sikkerhed.

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintegøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til

uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Samtykke.

7.1 Samtykke til opbevaring af persondata gives ved booking af behandling.

7.2 Personen som giver samtykke til, personoplysninger opbevares hos ZoneEnergy via trejdepart, skal være fyldt 16 år. Hvis personen som skal behandles er under 16 år skal en værge eller forældre give samtykke.

8. Kontakt oplysninger.

8.1 ZoneEnergy er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt 4, kan du kontakte:

ZoneEnergy

Carl Th Dreyersvej 166

2500 Valby

e-mail:

info@zoneenergy.dk

9. Ændringer i persondatapolitikken.

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg i klinikken.