NERVEREFLEKSOLOGINervereleksologi er en præcis og nøjagtig behandlingsform.

I nerverefleksologien arbejdes der med kroppens nervesystem, som kan være

forstyrret og derved fejlsende nervens besked.


Behandlingen foregår ved et præcist tryk på fodens knogler, hvorved der

gives impulser til nervesystemet, som retter op på signalforstyrrelserne og

ubalancerne.

Trykket holdes i 15 sekunder. Varigheden er afhængigt af klientens smertefølelse

Metoden kan virke smertelindrende


Nerverefleksologi kan anvendes ved:

hovedpine

muskelspændinger

iskiassmerter

hormonelle forstyrrelser

skuldersmerter

ryg smerter

tinitus